Praktické informácie

Mali ste nehodu? Sme tu pre vás

Aj šofér je len človek - kto veľa jazdí, zažije na preplnených cestách aj kolíziu. S takouto situáciou sa stretol pán Veselý, keď z nepozornosti nedal prednosť v jazde a spôsobil zrážku s iným vozidlom. Nakoľko škodu na vozidle odhadol ako väčšiu, poradil sa najprv s naším finančným agentom o správnom postupe. V prvom kroku bolo treba privolať políciu a spísať záznam o nehode. Pretože vozidlo bolo nepojazdné, zavolal asistenčnú službu, ktorá automobil dopravila do servisu.

Pán Veselý nemusel chodiť do poisťovne, čakať v rade na obhliadku, objednávať sa na servis a strácať čas vybavovaním formalít. Prišiel priamo do najbližšieho dílerského zastúpenia spoločnosti MOTOR CAR, kde za neho vybavili všetko potrebné. Jeho poistka kryla aj poskytnutie náhradného vozidla počas nevyhnutnej doby opravy. Hoci podobná udalosť nikomu nie je príjemná, nestratil mobilitu, ktorá je veľmi dôležitá v jeho podnikaní.

Postup pri dopravnej nehode na území SR

V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody na území SR, odporúčame dodržať nasledovný postup.

1. Privolajte políciu, ak:

 • sa pri dopravnej nehode usmrtí alebo zraní osoba,
 • vecná škoda na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku je zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona cca 4 000,00 EUR
 • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, cestná komunikácia alebo uniknú nebezpečné veci,
 • účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh,
 • nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • majú orgány polície povinnosť prešetriť poistnú udalosť na poistenom MV, napr. krádež MV, lúpež MV.

2. Vyplňte "Záznam o dopravnej nehode"

Dbajte o to, aby ho podpísal aj druhý účastník dopravnej nehody. Nezabudnite poznačiť podrobný nákres vzniku dopravnej nehody a vyznačiť vinníka nehody v bode č.15 priloženého záznamu . V prípade, že nemáte k dispozícii uvedený formulár vymeňte si s druhou stranou nasledovné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, typ motorového vozidla, evidenčné číslo, číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne (tieto údaje nájdete na bielej karte vydanej k povinnému zmluvnému poisteniu ).

3. Telefonicky nahláste vznik škody na Centrálny dispečing škôd vašej poisťovne

V prípade, že došlo k dopravnej nehode Vašim zavinením a máte uzatvorené platné povinné zmluvné poistenie , odporučte aj poškodenému nahlásenie vzniknutej škody na Centrálny dispečing škôd, ktorý je klientom k dispozícii 24 hodín denne.

4. Ak ste zodpovedný za vznik škody

Písomne nahláste škodovú udalosť do 15 dní od jej vzniku na adresu vašej poisťovne.

Kde nájdete potrebné tlačivá?

Príslušné tlačivo pre nahlásenie poistnej udalosti je k dispozícii:

 • na každom pracovisku vašej poisťovne,
 • na nahlásenie škodovej udalosti môžete použiť aj tlačivo Záznamu o dopravnej nehode v slovenskej verzii, doplnené o údaje na zadnej časti tejto verzie.

Pre splnenie si Vašich zákonných povinností a urýchlenie likvidácie poistnej udalosti Vás žiadame o predloženie:

 • Z oboch strán vyplneného a oboma účastníkmi podpísaného formulára Záznam o dopravnej nehode, resp. vyplneného vyššie spomenutého tlačiva Oznámenie škodovej udalosti poisteným,
 • kópie Osvedčenia o evidencii Vášho motorového vozidla spolu s kópiou preukazu o STK (v prípade vozidla staršieho ako 4 roky),
 • kópie vodičského preukazu vodiča v čase nehody.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


 • Zdieľajte obsah: