Služby

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. a zabezpečuje úhradu škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla iným osobám.

Pri splnení predpísaných podmienok chráni vodiča poisteného vozidla pred zodpovednosťou za spôsobené škody. V prípade vami zavinenej poistnej udalosti vyplatí vaša poisťovňa poškodenej strane oprávnené nároky v rámci limitu poistného krytia. Pripravíme pre vás kalkuláciu a odporučíme najvýhodnejšiu ponuku pre vaše podmienky.

Limity poistného plnenia

Základné poistné krytie
  • 5 000 000,- EUR za škodu na zdraví
  • 1 000 000,- EUR za škodu na majetku
Rozšírené poistné krytie
  • 10 000 000,- EUR za škodu na zdraví, / 5 000 000,- EUR za škodu na zdraví / 6 000 000,- EUR za škodu na zdraví ( v závislosti od vybranej poisťovne )
  • 5 000 000,- EUR za škodu na majetku / 2 000 000,- EUR za škodu na majetku / 6 000 000,- EUR za škodu na zdraví ( v závislosti od vybranej poisťovne )

Povinnosť uzatvorenia PZP platí po celý čas, počas ktorého je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Využite naše služby pri zabezpečení atraktívnej poistnej ochrany pre prípad škody spôsobenej prevádzkou vášho vozidla.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: