Služby

Likvidácia poistných udalostí

Uzatvorením poistnej zmluvy spolupráca nekončí, ale začína. Veď spoľahlivosť a kompetenciu zvoleného partnera spozná človek až v prípade poistnej udalosti. Zodpovedný prístup v takýchto chvíľach považujeme za základ dobrých obchodných vzťahov.

Riešenie poistnej udalosti, pri ktorej poisťovňa postupuje zdĺhavo a striktne podľa predpisov a poistných podmienok, môže byť pre klientov veľmi náročné. Nie je vždy jednoduché presne sa zorientovať v právach a povinnostiach vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Dôležitá je aj správna a odborná argumentácia pri riešení poistných udalostí. Negatívnym následkom chybnej formulácie môže byť odmietnutie či zníženie poistného plnenia, prípadne sa likvidácia poistnej udalosti neúmerne predlžuje.

Výhody spolupráce s LEAS.SK

Naše služby sú založené na dlhoročných skúsenostiach a preto sú pre klientov veľmi cenné. Presne vieme, ako komunikovať o poistných udalostiach s príslušnými manažérmi poisťovní. Dokážeme ich vďaka tomu riešiť promptne a v prospech klienta.

Ak sa poistné plnenia pri väčších škodách líšia od skutočných škôd alebo v prípadoch, keď poisťovne pochybia pri stanovovaní všeobecných hodnôt vozidla, sme schopní zabezpečiť kvalifikované odhady škôd podľa znaleckých štandardov.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: