Praktické informácie

Mali ste nehodu v zahraničí?

Tento postup je určený pre dopravné nehody v zahraničí. Ak vás zaujímajú všeobecné informácie o dopravnej nehode alebo potrebujete postup pri dopravnej nehode na Slovensku, prejdite na túto stránku.

Postup pri dopravnej nehode mimo SR

V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, odporúčame nasledovný postup.

1. Trvajte na privolaní polície, ak:

  • pri dopravnej nehode došlo k zraneniu niektorého z účastníkov,
  • vznikla väčšia škoda na majetku,
  • o prípadne, ak máte dojem, že niektorý z vodičov jazdil pod vplyvom alkoholu.

Po privolaní polície si poznačte adresu policajnej stanice a telefonický kontakt, meno príslušníka polície a jednacie číslo policajného záznamu

2. Predložte Zelenú kartu vozidla

V zelenej karte sú uvedené údaje o vozidle, vlastníkovi, držiteľovi a poisťovateľovi zodpovednosti. Rovnako tieto dáta vyžadujte od ostatných účastníkov. Zelenú kartu nikdy neodovzdávajte (ani polícii), dovoľte len zriadenie jej fotokópie.

3. Vyplňte medzinárodný formulár "Záznam o dopravnej nehode"

Poznačte si mená a adresy ostatných vodičov a svedkov. V zázname o nehode zaškrtnite príslušný popis nehody a pokiaľ je možné, zakreslite jej priebeh. Veľmi dôležité je zaznamenať rozsah poškodenia vozidiel. Dbajte na to, aby záznam bol riadne podpísaný i druhou stranou. Záznam o dopravnej nehode nemožno dodatočne meniť a doplňovať.

V prípade, že nerozumiete textu či nesúhlasíte s obsahom Záznamu o dopravnej nehode, policajnému protokolu alebo inej písomnosti, ktorá je Vám predložená na podpis, zaznačte túto skutočnosť v slovenčine. V slovenčine môžete rovnako zapísať Vašu verziu nehody alebo iné dôležité fakty.

Ak máte možnosť, odporúčame Vám, odfoťte si miesto nehody a urobte detailné zábery poškodených častí na zúčastnených motorových vozidlách, prípadne na inom poškodenom majetku.

4. Ak ste zodpovedný za vznik škody

Vyplňte formulár Oznámenie škodovej udalosti poisteným, priložte kópiu Záznamu o nehode a odovzdajte na najbližšej agentúre vašej poisťovne , alebo zašlite poštou do 30 dní od dátumu vzniku dopravnej nehody. Nezabudnite popísať priebeh nehody a poznačiť, do akej miery zodpovedáte za nehodu. Nehodu treba oznámiť aj v prípade, ak sa domnievate, že nebola Vami zavinená.


Písomne neuznávajte žiadne nároky, ani nepreplácajte náhradu škody bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkmi zahraničného oddelenia vašej poisťovne. V prípade, že dostanete súdnu zásielku alebo iné písomnosti, obratom nás informujte.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: