Služby

Doplnkové služby – iné druhy poistenia

Klienti značky Mercedes-Benz poznajú cenu času a vedia oceniť profesionálny prístup.

Prvý kontakt nadviažeme obvykle pri kúpe automobilu a keď sa presvedčia o odbornosti našich finančných agentov, rozhodnú sa využiť aj ostatné poistné a finančné služby. Sprostredkujeme všetky druhy majetkového, priemyselného a zodpovednostného poistenia.

Poradenstvo v rámci komerčného poistenia pre občanov

 • poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (byt, rodinný dom, domácnosť)
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • cestovné poistenie

Poistné poradenstvo pre právnické osoby

 • poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • poistenie strojov, strojných zariadení a technológií
 • poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
 • poistenie prerušenia výrobnej prevádzky
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • poistenie členov predstavenstva a riadiacich orgánov za škodu spôsobenú pri výkone činnosti
 • stavebno-montážne poistenie

Poistenie vozidla ako pracovného stroja

Špeciálne vozidlá vrátane prípojných vozidiel určených na polievanie, zametanie, odhŕňače, posýpače, odvoz pevného odpadu, cestná fréza, traktory, nakladače, vyklápače, žeriavy, rýpadlá, sklápače atď.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


 • Zdieľajte obsah: